OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem podanych przez Państwa danych jest Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 80/82. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z inspektorem można się skontaktować pisząc na adres cezary.sadowski@rodo.pl
 2. Aby zarejestrować się w naszym Portalu wymagamy od Państwa podania adresu mailowego oraz loginu. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne by aktywnie korzystać z Zasobów naszego Portalu. Przekazanie tych danych jest dobrowolne.
 3. Głównym celem, dla którego przetwarzamy Państwa dane, jest realizacja naszej podstawowej usługi – bezpłatnego udostępniania Zasobów. Jeżeli wyrazili Państwo dodatkowa zgodę, to dane, posłużą nam także do wysyłania do Państwa newslettera.
 4. Podstawy prawne przetwarzania:
 • Dane rejestracyjne, przetwarzamy na podstawie umowy – art. 6, ust.1, lit.b i f RODO
 • Dane osobowe dla celów marketingowych, są przez nas przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody, która w każdej chwili może zostać cofnięta – art. 6, ust.1, lit a RODO.
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych są właściwe podmioty administracji publicznej oraz firmy świadczące usługi na rzecz administratora. Aby zapewnić najwyższą jakość usług, korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Naszych partnerów dobieramy niezwykle starannie.
 2. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w trakcie trwania umowy (do czasu usunięcia konta w Portalu) oraz przez okres przedawnienia roszczeń. Dane przetwarzane w oparciu o Państwa zgodę – do czasu wycofania zgody.
 4. Posiadają Państwo prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Ale Kino! z KLASĄ
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu
ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań
tel. +48 61 64 64 481

© Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu 2020